Bel direct: 0180 621 000
Bellen
MENU
Bellen
MENU
Home > Landgoed Beukenstein

Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

MKB, 31-10-2019

Brandbeveiliging

Volledige brandmeldinstallatie inclusief inspectiecertificaat

In een nieuw woonzorgcentrum in Driebergen mocht Wesotronic het brandmeldsysteem installeren en opleveren.

Wesotronic werd, mede door de eerdere, goede samenwerking, door BAM bouw en techniek gevraagd zorg te dragen voor het installeren en het opleveren van het brandmeldsysteem bij het moderne woonzorgcentrum Landgoed Beukenstein.

Om tot een goed ontwerp te komen en een systeem aan te leggen dat aan alle huidige eisen voldoet, is er eerst een projectie/Programma Van Eisen (PVE) nodig. De projectie was al uitgevoerd en dus kreeg Wesotronic de opdracht om de gehele brandmeldinstallatie uit te voeren volgens het al bekende PVE. De eis vanuit het PVE was een brandmeldinstallatie te realiseren met volledige bewaking. Dat houdt in dat in het gehele pand brand gedetecteerd wordt door middel van automatische brandmelders/handmelders die ge├»nstalleerd zijn volgens de huidige normen. Een andere eis was een Personen Onderzoek Installatie(PZI) voor het ontruimen van het pand, dit in verband met een gesloten afdeling binnen het woonzorgcentrum. De PZI zorgt ervoor dat BHV’ers of ander personeel op een snelle manier kunnen worden opgeroepen wanneer er calamiteiten zijn.

Op locatie werden de buizen geïnstalleerd en Wesotronic kon aan de slag met het trekken van de kabels, het afwerken hiervan en het afmonteren van de componenten. Beetje bij beetje kwamen we dichterbij het moment om de gehele installatie in bedrijf te gaan stellen. De volgende stap was het inleren van de lussen en het programmeren van de installatie. Zodra de installatie volledig volgens het PVE geprogrammeerd was is alles getest. Een andere eis uit het PVE was dat er een inspectie vereist was na programmering van de brandmeldinstallatie, hieraan werd uiteraard voldaan en nadat de test glansrijk was doorstaan ontving de klant een inspectiecertificaat.

Om tijdig op te leveren zijn verschillende documenten nodig en is er een inspectiecertificaat vereist dat waarborgt dat de installatie goedgekeurd is. Wesotronic heeft hierin een adviserende rol gespeeld om de klant zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de vereiste documenten en wat te regelen met de juiste instanties. Op deze manier ontzorgen wij de klant graag en verloopt het proces voor hen zo gemakkelijk mogelijk.